Wat kan er gedaan worden om het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | Boardroom

Sterk gedragsbeheer kan het verschil maken. Wanneer een CEO en dezelfde bestuursvoorzitter onder andere een messcherp niveau van vertrouwen plus onderling vertrouwen hebben, zullen zij eerder “wolken aan de horizon” eerder plus meer openlijk met mekaar delen en samenwerken om prestatievermindering erbij voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en constructief kunnen uitkomen, maar bij een goede, sceptische en uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, word betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen betreffende de organisatie. Er bestaan een aantal strategieën dat een organisatie kan gebruiken om de gedrag betreffende bestuurders indien individu en als collectief te verbeteren. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze streven naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens u nominatieproces board-room.nl plus proberen hun karakter vorm te geven zodra een directeur zijn benoemd. Dezelfde bestuurder kan zeer bekwaam zijn in een soort competentie toch toch arm van karakter en gedrag. En het is mogelijk om een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn voordat een bestuurspositie – het is bijna onmogelijk om erbij trainen voor karakter zodra iemand al op je bord zit.
  • Zorg voordat een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in u benoemingsproces zou vergemakkelijken. Dit houdt in dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden voorzien van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, behalve specifieke gegevens over het rollen plus verantwoordelijkheden met een bestuurder.
  • Zorg ervoor dat gedrag en karakter percentage uitmaken met het jaarlijkse evaluatieproces. Een meeste besturen ondergaan tegenwoordig een jaarlijks evaluatieproces. Sedert vragen in de evaluatie erbij plaatsen over het gedrag van een directie, relaties en aspecten van het karakter, zullen dit beslist licht schijnen op deze problemen in uw directiekamer en beslist mechanisme bieden om beslist dialoog bij te starten over hoe ze met te lossen.
  • Zorg datgene een sector van de trainingsbudget met het bord besteed wordt aan soft skills – niet alleen aan ‘harde’ structurele en procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over de gedragsverwachtingen betreffende het bestuursmandaat. Dit houdt onder meer in datgene deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal dezelfde optimale competentie en gedragsmatige mix aan uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om u karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders te bepalen. Daarginds bestaan een reeks van dit soort tools beschikbaar met de forum. (Zie hieronder: wat is enkele hulpmiddelen plus middelen deze borden beheersen helpen de gedrag van de directie te herzien? )

management board

We willen allemaal naar een bestuursvergadering gaan waar een groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar bij constructieve manieren uitdaagt om beslissingen juist te keuren voor de welzijn betreffende de organisatie. Het bord is een team plus bestaat net als allemaal andere uit individuen met hun bizar stijlen, attitudes en gedrag. Een goede leerstoel zullen dit herkennen en ernaar streven de beste uit elk bestuurslid naar voren te halen. Er beheersen ook momenten zijn datgene ze conflicten of beroerd gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. We hebben een paar tips gegeven over hoedanig om erbij gaan met bepaalde specifieke gedragingen die u bij bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Dezelfde van de beste manieren om juist gedrag betreffende te moedigen is sedert een gedrags code te bezitten voor bestuursleden waar allemaal zich aanmeldt. Het gebruik van beslist gedragscode dat is afgestemd op het waarden van de organisatie helpt een toon van de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van de organisatie met een positieve manier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *